La Roca Village

Distància de l’Hotel: 8 kms

Destinació de compres de luxe, és un dels onze Villages de The Bicester Village Shopping Collection d’Europa i de Xina.

Un espai a l’aire lliure que recrea una vila catalana, on pots trobar-hi més de 140 boutiques de marques líders,  amb descomptes de fins al 60% durant tot l’any.

Manuel Pino

Jorge Franganillo